Utylizacja odpadów i surowców wtórnych

Elastyczne zaopatrzenie materiałowe na produkcji

Zastosowanie zestawów transportowych zgodnie z zapotrzebowaniem

LKE należy do wiodących światowych producentów ambitnych systemów transportowych dla celów optymalnego przepływu materiałów oraz zaopatrzenia materiałowego, kompletując  asortyment związany z utylizacją oraz efektywnym transportem odpadów i surowców wtórnych.

Jedna z najbardziej efektywnych funkcji:
Produkty można transportować w zestawie z możliwością obustronnego za- i wyładunku.

Utylizacja z użyciem zestawów transportowych stanowi efektywne uzupełnienie systemu i jest obecnie standardem w nowoczesnym przemyśle

 

Wywóz pojemników na odpady i surowce
wtórne z produkcji na miejsce zbiórki.

Centralne miejsce zbiórki pojemników na odpady i
surowce wtórne. Pojemniki są opróżniane lub
utylizowane przez danego usługodawcę.

Zalety:

• zminimalizowanie pustych przebiegów
• szybszy i bezpieczniejszy w porównaniu
  do transportu wózkiem widłowym
• możliwość łącznego transportu różnych surowców

• oszczędność kosztów użycia wózków widłowych i
  kosztów osobowych
• dzięki wirtualnemu systemowi sprzęgła i dyszla
  system pozwala na osiągnięcie wyjątkowo
  stabilnego toru jazdy.

Wybór produktów do utylizacji odpadów i surowców wtórnych