Zestawy transportowe do produkcji "LEAN"

Najnowocześniejsze zaopatrzenie materiałowe

Czym są zestawy transportowe?

Zestawy transportowe to wewnątrzzakładowe rozwiązanie transportowe, za pomocą którego następuje optymalizacja transportu materiałów w zakładzie. Ten rodzaj transportu znacznie ułatwia produkcję Just-in-time- oraz Just-in-sequence.

Zestaw, składający się z wagonu elektrycznego i kilku wózków, przemieszcza się po zakładzie, a poszczególne wagony są załadowywane indywidualnie zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.

W ten sposób materiały są transportowane w efektywny sposób do maszyn lub miejsc montażowych, zastępując zaopatrzenie za pomocą wózków widłowych.

Korzyści sprawdzonego systemu:

  • minimalizacja pustych przebiegów
  • szybszy i bezpieczniejszy w porównaniu do transportu wózkiem widłowym
  • możliwość transportu łącznego różnych materiałów
  • oszczędność kosztów wózków widłowych i kosztów osobowych
  • dzięki wirtualnemu systemowi sprzęgła i dyszla zapewniona jest wyjątkowa stabilność toru jazdy

Celem produkcji „lean“ jest synchronizacja procesów zaopatrzeniowych z procesami produkcji.

Na drodze do produkcji „lean”:

W transporcie wewnętrznym coraz popularniejsze są systemy zestawów transportowych, ponieważ nie tylko umożliwiają one dostarczanie małych ilości materiałów na miejsce przeznaczenia w małych odstępach czasu, ale także zapewniają wzrost efektywności w zakresie zaopatrzenia materiałowego wewnątrz firmy.

Def.: „MUDA“ to japońskie określenie marnotrawstwa. W technice produkcji istnieje 7 rodzajów marnotrawstwa

Standaryzacja
JUST-IN-TIME
  (Właściwe ilości we właściwym
  czasie na właściwym miejscu)
Redukcja Muda dzięki systemom
  zestawów transportowych i rozwiązaniom
  całościowym
Redukcja marnotrawstwa (7 MUDA)

Zestawy milk run

Materiały i towary transportowane są w systematycznym obiegu. Ich ilość, czas transportu oraz trasa są zwykle ustalone. System milk run zwiększa częstotliwość dostaw materiałów i prowadzi do efektywniejszego wykorzystania wszystkich elementów w danym przedziale czasowym.

W wyżej wymienionym systemie możliwa jest eliminacja zapasów produkcyjnych.

Zastosowanie systemu milk run umożliwia ponadto osiągnięcie znacznych oszczędności w zakresie kosztów pracy i maszyn. Zaoszczędzony potencjał można wykorzystać dla celów bardziej efektywnej działalności w ramach łańcucha tworzenia wartości.

Def.: „Milk-Run“ to pierwotne
określenie systemu, według którego
mleczarz wymienia puste butelki na pełne.
Określenie to zostało przejęte do logistyki
i zaopatrzenia materiałowego w produkcji.