Najnowocześniejsze zaopatrzenie materiałowe

SYSTEMY ZESTAWÓW TRANSPORTOWYCH - DLA PRODUKCJI „LEAN”

Trudno już sobie wyobrazić działy produkcyjne nowoczesnych przedsiębiorstw bez systemów zestawów transportowych.


Zwiększają one częstotliwość dostaw w transporcie wewnątrzzakładowym materiałów i towarów i tworzą podstawę nowoczesnej koncepcji opartej na produkcji lean.

Systemy te zapewniają równomierne, zsynchronizowane z procesem produkcyjnym wykorzystanie zużycia i utylizacji materiałów w określonym przedziale czasowym.

SPECJALNIE DLA OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH HIGIENY

Skonstruowane specjalnie dla obszarów stref czystych i EX.

Klienci reprezentujący przemysł farmaceutyczny, chemiczny i spożywczy wymagają sterylności i czystości w działach produkcyjnych. Firma LKE spełnia najwyższe wymagania w tym zakresie.

Szczególnie w przypadku produktów do transportu wewnętrznego ważne jest przestrzeganie regulacji w zakresie GMP, QHD- i HACCP.

Produkt

Przejdź dalej Przejdź z powrotem