Uwagi prawne

  • Ochrona danych
  • Prawa autorskie
  • Odpowiedzialność
  • Znaki towarowe
  • Prawa licencyjne

Ochrona danych

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową. Ponieważ ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna, pragniemy przekazać Państwu kilka istotnych informacji na temat ochrony danych w naszej firmie. Informacji ochrony danych

Prawa autorskie

Copyright 2012 LKE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone. Treść, łącznie ze zdjęciami i układem strony internetowej firmy LKE GmbH, podlegają ochronie praw autorskich oraz innych ustaw dotyczących ochrony własności intelektualnej. Rozpowszechnianie lub zmiana treści tych stron, łącznie ze stosowaniem tzw. ram interpretacyjnych (framing) i podobnych działań, jest niedozwolona. Ponadto treści te nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane, zmieniane lub udostępniane osobom trzecim w celach komercyjnych.

Odpowiedzialność

Informacje, udostępniane Państwu na niniejszej stronie internetowej przez LKE GmbH, zostały zebrane z największą możliwą starannością i są na bieżąco aktualizowane. Pomimo bardzo starannej kontroli nie możemy zagwarantować braku błędów. Z tego względu LKE GmbH wyklucza wszelką odpowiedzialność lub gwarancję dotyczącą dokładności, kompletności lub aktualności informacji udostępnionych na niniejszej stronie internetowej. Dotyczy to w szczególności stron internetowych, do których są zamieszczone odnośniki w postaci hyperlinków. Są to obce strony, na których treść nie mamy wpływu. W związku z tym LKE GmbH wyraźnie wyklucza odpowiedzialność za treść tego rodzaju stron. LKE GmbH nie bierze również odpowiedzialności za działania administratorów tych stron związane z ochroną danych.

Znaki firmowe

Jeśli nie podano inaczej, wszystkie znaki firmowe używane na stronach internetowych LKE GmbH podlegają ustawie o ochronie znaków towarowych. Dotyczy to zwłaszcza logo firmowego i znaków firmowych.

Prawa licencyjne

LKE GmbH pragnie zaprezentować się Państwu za pośrednictwem innowacyjnej i informacyjnej strony internetowej. Mamy nadzieję na spełnienie Państwa oczekiwań. Zwracamy jednak uwagę, że zawarta na niej własność intelektualna, obejmująca patenty, znaki towarowe i prawa autorskie, jest prawnie chroniona. Za pośrednictwem niniejszej strony internetowej nie przyznajemy licencji na korzystanie z własności intelektualnej firmy LKE GmbH. Powielanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i przekazywanie oraz wykorzystywanie treści w inny sposób bez pisemnej zgody LKE GmbH jest niedozwolone.